Shogakukan-han Gakushu Manga Special Pokémon wo Tsukutta Otoko Tajiri Satoshi